יש לך שאלה? ראית תכשיט שאהבת ורצית אותו בצבעים אחרים? צרי איתי קשר לפני הרכישה 0547265442

Copy of תקנון האתר

כללי

א. אתר זה הוא אתר אינטרנט המוכר תכשיטים ועבודות יד (להלן:"המוצרים") בבעלות אורי אביבי. המוצרים מוצעים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל באמצעות מכירה מאובטחת באתר.

ב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על יד הלקוח (להלן "לקוח") באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין "אורי אביבי תכשיטים". עקב כך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

ג. רכישת מוצר המוצע למכירה באתר מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

ביטול עסקה

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים הינם בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.

ניתן לבטל רכישת פריט שנרכש באתר זה בכל עת ממועד ביצוע ההזמנה ועד לתום 14 יום ממועד האספקה או ממועד קבלת אישור העסקה, לפי המאוחר, על ידי משלוח הודעת ביטול בכתב לדואר אלקטרוני oriavivi52@gmail.com וקבלת מספר להחזרה שילווה את המוצר החוזר אל החברה. החזר הפריט יתאפשר ובלבד שהפריט יוחזר במצב חדש, כפי שהיה במועד רכישתו, ובאריזתו המקורית.

לאחר המועד האמור לעיל לא ניתן לבטל את העסקה.

למרות האמור לעיל ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן, זכות הביטול לא תחול על תכשיטים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.(לרבות התאמת צמידים למידת היקף יד)

החלפות

החלפות ניתן לבצע עד 14 ימים מיום קבלת הפריט.
ניתן להחליף פריט אך ורק לאחר שעמד בכל תנאים הבאים:
פריט שלם ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגום מכל סוג שהוא.
פריט שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, עם תווית מחוברת לפריט כפי שיצא מבית העסק "אורי אביבי תכשיטים"
יש להציג בעת בקשת ההחלפה את תאריך ומספר ההזמנה.
פריט שלא עומד בתנאי ההחלפה לא יוחלף.

 

ביטול לאחר שנשלח המוצר ללקוח/ה

במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר ללקוח/ה, יזוכה הלקוח/ה המזמין/ה אך ורק לאחר קבלת
הסחורה בבית העסק "אורי אביבי תכשיטים". ולאחר שעמד בתנאים הבאים:
ניתן להחזיר פריט אך ורק לאחר שעמד בכל תנאים הבאים:
פריט שלם ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגום מכל סוג שהוא.
פריט שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, עם תווית מחוברת לפריט
כפי שיצא מבית העסק "אורי אביבי תכשיטים"
יש להציג בעת בקשת ההחלפה את תאריך ומספר ההזמנה
פריט שלא עומד בתנאים שצוינו לא יזכה את הלקוח/ה המזמין/ה בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר
לרבות זיכוי למימוש באתר.

הלקוח/ה המזמין/ה תישא בהוצאות החזרת הסחורה ועלות המשלוח לא יינתן החזר על עלות המשלוח.

 בית העסק "אורי אביבי תכשיטים" לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרה ו/או החלפה כפי שצוין בתנאים הללו.

תיקונים

בהזמנת תכשיט בהזמנה אישית (לרבות תכשיט לפי מידות הלקוח) אחריות הלקוח למדוד מידה מדויקת לצמיד כפי המוסבר בכתובת: https://oriavivi.com/pages/size

במקרה ותינתן מידה לא נכונה מצד הלקוח/ה המזמין/ה, הלקוח/ה המזמין/ה תישא בהוצאות החזרת הסחורה ועלות המשלוח לא יינתן החזר על עלות המשלוח ובנוסף בעלות של 30 ש"ח עבור התיקון.

במידה ולא הודיע הלקוח/ה לבית העסק "אורי אביבי תכשיטים" על פגם כלשהו במוצר בתוך 48 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוח/ה ו/או המזמין/ה לא תהיה כל טענה כנגד בית העסק "אורי אביבי תכשיטים".

בכל מקרה של תיקון, תיקונים יעשו לתכשיט אך ורק לאחר שהתקבל הצמיד בבית העסק "אורי אביבי תכשיטים" ובטווח זמן של עד 3 ימים מרגע הקבלה

אודות הליך הרכישה

א. על מנת להזמין מוצר יש תחילה לבחור את המוצר, להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך הלקוח ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

ב. עם קבלת ההזמנה, ישלח באי מייל אישור קבלת הזמנה ללקוח. אנו נבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה וכי המוצר ישלח.

ג. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני ע"י הלקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את "אורי אביבי תכשיטים". הרישום שנרשם במחשבינו יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

ד. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

ה. אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.

ו. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

ז. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר עם שרות

הלקוחות של אורי אביבי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה "אורי אביבי תכשיטים" זכאית לבטל את ההזמנה. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה, כאמור בסעיף 10 להלן, רשאי "אורי אביבי תכשיטים" לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

אספקה והובלת המוצרים

א. "אורי אביבי תכשיטים" תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

ב. "אורי אביבי תכשיטים" תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. "אורי אביבי תכשיטים" מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

ג. "אורי אביבי תכשיטים" לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

ד. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית תהיה "אורי אביבי תכשיטים" רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

ה. במקרה של הובלה חריגה יהיה "אורי אביבי תכשיטים" רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

ו. התקנון של רשות הדואר לישראל (או של כל גוף אחר באמצעותו מבצע המעצב את ההובלה והאספקה של המוצרים) יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.

ז. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

ח. דמי המשלוח ישולמו ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית "אורי אביבי תכשיטים" לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

ט. במידה ולא הגיע המוצר אל רוכש המוצר בתקופת האספקה המפורטת באתר אזי הלקוח מתחייב להודיע על כך מיידית ל"אורי אביבי תכשיטים". "אורי אביבי תכשיטים" תחזיר לרוכש המוצר את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים וווידוא נכונות התלונה ברישומי "אורי אביבי תכשיטים".

י. בעת אספקת המוצר, רשאית "אורי אביבי תכשיטים" ו/או מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

יא. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא "אורי אביבי תכשיטים" על חשבונו.

שירות לקוחות

א. בכל שאלה לגבי המוצרים המוצגים באתר כולל בשאלות הנוגעות למפרט של המוצר ולמידע על תכונותיו של המוצר ניתן לפנות בדואר אלקטרוני Oriavivi52@gmail.com או בטלפון 054-726-5442.

ב. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של "אורי אביבי תכשיטים" בדואר אלקטרוני oriavivi52@Gmail.com

ג. "אורי אביבי תכשיטים" תעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה שהופנתה אליה בקשר לאתר ופעילותו בתוך 72 שעות.

כשרות לשימוש באתר

א. כל לקוח רשאי לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  1. הלקוח הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.
  2. הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  3. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
  4. הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא "אורי אביבי תכשיטים", רשאית למנוע מלקוח מלהשתתף במכירות באתר ע"י ו/או מלהגיש בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  2. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;
  3. הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
  4. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב"אורי אביבי תכשיטים"- או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או מי מצד ג' כלשהו.
  5. בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר לצד ג' ו/או לסחור בו.

שמירה על סודיות

א. "אורי אביבי תכשיטים" מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. "אורי אביבי תכשיטים" תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

ב. "אורי אביבי תכשיטים"נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, "אורי אביבי תכשיטים" לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ג. "אורי אביבי תכשיטים" תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים.

תנאים נוספים

א. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר מ"אורי אביבי תכשיטים" לנהל את האתר כתקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא "אורי אביבי תכשיטים" רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

ב. "אורי אביבי תכשיטים" שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

דין ושיפוט

הסכם זה מוסדר על פי חוקי מדינת ישראל בלבד. הנכם מסכימים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז תל-אביב-יפו, ושם יהיה מקום השיפוט.